Persondatapolitik

Fladså Håndhold har i forbindelse med EU’s skærpelse af persondataloven udarbejdet en side med information om, hvordan vi som klub behandler dine data.

Nedenfor er information om Databeskyttelsesforordningen, og hvordan Fladså Håndbold inkorporerer denne i klubbens arbejde.

Fra den 25. maj 2018 træder skærpelsen af Databeskyttelsesforordningen i kraft og baserer sig på EU’s krav for behandling af data. Formålet med den nye lov er at styrke beskyttelsen af de personoplysninger som virksomheder, organisationer osv. indsamler.

I Fladså Håndbold indsamles persondata ved køb af produkter i klubben via webshoppen, deltagere i konkurrencer på sociale medier m.m. Med selv de mindste persondata er det vigtigt for klubben, at beskytte disse oplysninger så brugere oplever størst mulig fornøjelse af deres engagement i Fladså Håndbold. Derfor arbejdes efter at overholde reglerne i forordningen.

Læs mere om Databeskyttelsesforordningen her (link ind til https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/lovgivning)


Spørgsmål?

Ved spørgsmål til Fladså Håndbold’s behandling af personoplysninger, er brugeren altid velkommen til at kontakte klubben på følgende måder;

På e-mail: kasserer@fladsaahaandbold.dk 

På telefon: 21208144

Ved brev: Fladså Håndbold, v/formand Tina Bülow, Alleen 20, 4736 Karrebæksminde

CVR.nr. 39869853


Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er udarbejdet for Fladså Håndbold, og gælder for foreningen.

Dataansvarlig

Fladså Håndhold er dataansvarlig for al data indsamlet med et formål, at drive foreningen Fladså Håndbold, og dens daglige drift.

Hvis du har spørgsmål til Fladså Håndbold’s privatlivspolitik, eller til vores behandling af personoplysninger kan du kontakte klubben på ovenstående kontaktoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger

Fladså Håndhold er fast besluttet på at behandle personoplysninger ansvarsbevidst og med tanke for de risici, der er ved varetagelsen af disse data. Derfor forpligtiger Fladså Håndbold sig til at beskytte og bevare personoplysninger sikkert, fortroligt og ansvarsbevidst.

Nedenfor er oplyst, hvordan Fladså Håndbold behandler de oplysninger som foreningen har indsamlet fra medlemmer, sponsorere, samarbejdspartnere og lignende. Samtidig er der redegjort for, hvordan personer kan få indsigt i de oplysninger Fladså Håndbold besidder om vedkommende.

  1. Hvilke persondata behandler Fladså Håndbold og hvorfor?
  2. Fladså Håndbold indsamler persondata af forskellige grunde og via forskellige kanaler. Personoplysninger indsamlet enten ved;
  3. At du selv indtaster dem i vores systemer
  4. Fladså Håndbold modtager oplysninger om kontaktpersoner i en virksomhed ved at kontakte virksomheden og derved få oplysninger til en given person, eller
  5. Fladså Håndbold kan modtage dem fra andre organisationer, f.eks. sponsorere og samarbejdspartnere.

De oplysninger, som Fladså Håndbold indsamler, anvendes til forskellige formål alt efter personens, hvis oplysninger der samles, tilknytning til Fladså Håndbold.

Persondata indsamlet af Fladså Håndbold varierer afhængigt af en persons tilknytning til Fladså Håndbold.

I nogen tilfælde kan manglende personoplysninger medfører, at Fladså Håndbold ikke kan opfylde sine forpligtigelser overfor en person, virksomhed eller organisation.

Fladså Håndbold indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger i forbindelse med et medlemskab, frivilling i klubben eller som sponsorat i Fladså Håndbold.

Fladså Håndhold indsamler typisk følgende oplysninger:

Oplysninger, som kunder giver Fladså Håndbold, ved registrering som medlem/kunde i klubben, f.eks. kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdato).

Formålet med indsamling af data

Fladså Håndbold indsamler data på brugere, kunder, medlemmer og samarbejdspartnere til forskellige formål rettet mod at styrke brugeroplevelsen for besøgende. Det skal noteres, at ikke alle kategorier af kunder giver de samme oplysninger, da Fladså Håndbold altid forsøger at begrænse den data der samles til blot at indeholde det meste nødvendige.

Fladså Håndbold indsamler data i forbindelse med medlemskab, sponsorater og samarbejdsaftaler til brug ved fakturering, inkasso, statistik, invitationer, markedsføring m.m.

Fladså Håndbold indsamler data på deltagere i konkurrencer, køb via webshop, frivillige i klubben m.m.

Fladså Håndbold er underlagt love og regler i forbindelse med driften af klubben, inkl. indberetnings- og oplysningsforpligtigelser. Opfyldelsen af disse love og regler påhviler udelukkende Fladså Håndbold.

Fladså Håndbold bestræber sig på at sikre samtlige oplysninger, klubben indsamler, og at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Skulle et medlem/bruger have brug for at kende eller opdatere de oplysninger, foreningen har på vedkommende, bedes denne rette henvendelse til Fladså Håndbold, så denne kan opfylde det ønskede.

Behandlingsgrundlag for indsamling af personoplysninger.

Fladså Håndbold’s indsamling af personoplysninger sker på baggrund af en af følgende;

Den registrerede har givet samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1 eller art. 9 stk. 2a

Registrering er nødvendig for opfyldelse af kontrakt jf. persondataforordningen art. 6 stk. 1b

Fladså Håndbold er retslig forpligtet til at besidde data jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1c

Fladså Håndbold kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1f


Deling af personoplysninger

Fladså Håndbold videregiver kun personoplysninger hvis brugeren/den registrerede har givet samtykke dertil, videregivelse er nødvendig for at opfylde en kontrakt/aftale mellem to parter, eller Fladså Håndbold er retslig forpligtet til at dele oplysningerne. De videregivne oplysninger vil kun være i det omfang det er nødvendigt og vil ikke nødvendigvis omfatte samtlige de oplysninger den registrerede har hos Fladså Håndbold.

Fladså Håndbold kan også videregive eller dele personoplysninger i forbindelse med den almindelige drift af klubben. Det være sig i forbindelse med juridiske spørgsmål, revision, inkasso og opdatering af IT-systemer.

I forbindelse med online marketing kan Fladså Håndbold også dele personoplysninger med online platforme som sociale medier eller mailsystemer. Dette for bedre at være i stand til at rette relevante annoncer mod en bruger.

Fladså Håndbold benytter også tredjeparter til opbevaring og behandling af data registreret via Fladså Håndbold. Disse tredjeparter er databehandlere og kan ikke anvende persondata modtaget gennem Fladså Håndbold til egen marketing. De af Fladså Håndbold anvendte databehandlere er alle fra EU/EØS lande, der er kendt for at yde optimal beskyttelse af persondata.

Opbevaringsperiode

Fladså Håndbold opbevarer personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Oplysningerne slettes, når de ikke længere benyttes eller er nødvendige for driften af Fladså Håndbold. Oplysninger om sponsorer og samarbejdspartnere kan i nogle tilfælde gemmes i en periode efter endt samarbejde, da håndboldbranchen traditionelt er skiftende i samarbejdsaftaler og virksomheder ofte frasiger sig et samarbejde i en periode for senere at genoptage samarbejdet.

Organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger

Fladså Håndbold er bevidste om ansvaret der medfølger indsamling af persondata og arbejder altid for at beskytte det indsamlede data bedst muligt.

Ved afskaffelse af persondata arbejder Fladså Håndbold også for, at det sker på en forsvarlig og ansvarsbevidst måde – digitalt såvel som ved en fysisk besiddelse.

Såfremt en bruger har adgang til Fladså Håndbold’s platforme med en kode, er det brugerens ansvar, at koden opbevares forsvarligt, og tilgængeligt for andre.

Brugerens rettigheder

Persondataforordningen sikrer, at en bruger/registreret person har rettigheder i forbindelse med indsamling og opbevaring af dennes data. Fladså Håndbold følger disse rettigheder, og ved ønske om at gøre brug af disse rettigheder skal en registreret bruger henvende sig til Fladså Håndbold på mail; kasserer@fladsaahaandbold.dk

I Persondataforordningen kapitel 3 står den registreredes rettigheder beskrevet.

Her står blandt andet, at den registreret har ret til at få oplyst de personoplysninger Fladså Håndbold besidder på personen. Samtidig har den registreret ret til at få rettet eller slettet sine oplysninger ved henvendelse til Fladså håndbold.

Klage

Ønsker den registrerede at klage over Fladså Håndbold’s indsamling eller behandling af data, kan registrerede rette henvendelse til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Fladså Håndbold vil dog gerne høre fra den registreret, hvis denne oplever problemer, da klubben altid vil arbejde for at skabe tilfredshed hos samarbejdspartnere, kunder, medlemmer m.m.

Opdatering

Fladså Håndbold opdaterer dennes persondatapolitik såfremt der sker ændringer i måden, hvorpå klubben behandler, indsamler og opbevarer data.


    De af Fladså Håndhold indsamlede oplysninger samles for at klubben kan opfylde forpligtigelser den har overfor brugeren. Opgives der ikke de nødvendige

    personoplysninger kan brugeren ikke garanteres den ønskede service.