Visioner & Værdier

Vision

Fladså Håndbold ønsker at være et attraktivt, motiverende og mangfoldigt foreningsmiljø, hvor alle føler sig velkomne, yder til et stærkt forpligtende fællesskab og oplever optimale sportslige/menneskelige udviklingsmuligheder uanset udgangspunkt, og niveau.

Værdier

Udvikling

Betyder, at alle bliver passende udfordret, alle er nysgerrige på egne muligheder og alle oplever fremskridt.

Fællesskab

Betyder, at alle føler, at man er en del af noget større og alle bliver set/hørt. Spillerne bliver opmærksomme på hinandens signaler og hjælper hinanden. Alle får mulighed for at bidrage til fællesskabet, og der er fokus på spillernes ressourcer.

Ordentlighed

Betyder, at alle oplever gensidig respekt for- og anerkendelse af hinanden. Miljøet i Fladså Håndbold består af ligeværdige relationer, og vore handlinger bygger på saglighed og sund fornuft.