Forældreinfo

Klubbens "spilleregler"

1. Fladså Håndbold er håndbold for alle
I Fladså Håndbold arbejder vi med det formål, at fremme lysten til og glæden ved håndboldaktiviteterne, og dermed fastholde håndboldspillerne i alle aldre.

Fladså Håndbold er en klub for alle, og vi bestræber os på, at alle får muligheden for at udvikle deres evner optimal


I Fladså Håndbold har vi trygge og udviklende rammer, der bygger på klubbens værdier.

Klubben har dygtige trænere på alle årgange, og der arbejdes kvalificeret med både den håndboldmæssige, og den personlige udvikling.

I Fladså Håndbold er der gode muligheder for at forfølge sine håndbolddrømme, og det betyder meget for klubben, at alle spillere trives godt, og at der er plads til forskellige ambitioner på alle niveauer.

2. Adfærd i Fladså Håndbold

Vi forventer, at alle (spillere, trænere, forældre) gør deres bedste og samarbejder for at få den enkelte, og fællesskabet til at fungere optimalt. Der er plads til forskellighed, og alle behandler hinanden med respekt.

Alle bidrager til og tager ansvar for det positive miljø ved at være anerkendende, og yde efter bedste evne.

Vi repræsenterer Fladså Håndbold, når vi er sammen - både på banen, og udenfor banen.

Der bliver indhentet børneattester på alle relevante personer, der har kontakt til vores spillere.

3. Kontingent

Der betales kontingent 2 gange pr. sæson – oktober og marts (se satserne på Holdsport).

4. Træning

Fladså Håndbold træner i både Fladså Hallen og Korskilde Hallen, der danner rammer om de forskellige håndboldaktiviteter.

Træningstider og træneroplysninger kan ses under holdene.

Træningsmængde:

Trille Trolde op til U7 1 x haltræning om ugen

U9 op til U17 årgang 2 x haltræning om ugen

5. Stævner

Alle hold i Fladså Håndbold deltager i stævner, hvor de enkelte trænere finder det givne for de enkelte hold.


6. Forældreansvarlig

På alle holdene findes en eller to forælder, der hjælper med til det praktiske på holdet, og i løbet af sæsonen. Forældrene er med til at lave nogen sociale aktiviteter for årgangen, koordinere evt. kagebagning m.m.

Forældre skal hjælpe børnene med at oprettet og opdateret på Holdsport.


7. Opgaver til spillerne

Klubben forventer, at alle spillere hjælper med opgaver i Fladså Håndbold i løbet af en sæson.

Opgaverne består f.eks. af;

- At være tidtagere ved dommerbord (en hjemmekamp dag pr. sæson)

- At sælge julekalendere, skravere, Bambusa-strømer og lignende


8. Opgaver til forældre

Alle spillernes forældre skal forvente at få praktiske opgaver for klubben i løbet af en sæson, f.eks.;

- At deltage i forældreudvalg på holdet

- At hjælpe til ved dommerbord til hjemmekampe

- At hjælpe til i cafeteria i Korskilde Hallen ved hjemmekampe

- At køre til kampe og vaske kamptøj

- At bidrage med kage eller frugt på skift ved stævner

- At bidrage til de arrangementer klubben afholder.

9. Sociale arrangementer

Fladså Håndbold vil gerne være med til at skabe et stærkt fællesskab, så derfor bakker vi op om holds/forældres diverse initiativer til sociale arrangementer.

10. Samhandel

Fladså Håndbold har en aftale med Profilbutikken, hvor spillerne via webshop fra klubbens hjemmeside kan købe sportstøj i klubbens farver og udvalgte tøj m.m.

11. De 10 forældreråd

Fladså Håndbold støtter op om DHF’s vejledning og de 10 gode råd til, hvordan du som forældre bedst støtter dit barns deltagelse i håndboldsporten.

1. Håndbold skal være sjovt for alle – både på og uden for banen.

2. Mød gerne op til træning og kamp – hvis dit barn ønsker det.

3. Giv opmuntringer til ALLE spillere under kampen – ikke kun DIT eget barn.

4. Bak op om arbejdet i foreningen – det bliver værdsat, også af dit barn.

5. Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe spillerne – kritisér ikke hendes/hans afgørelser.

6. Håndbold er en holdsport – holdkammeraterne er ikke ligeglade om dit barn kommer, eller bliver væk.

7. Respektér trænerens beslutninger – vær positiv og støttende

8. Giv opmuntringer i medgang og modgang – giv ikke op.

9. Spørg om kampen var god og sjov – ikke kun om resultatet, og antallet af scoringer.

10. Det er dit barn, der spiller håndbold – og ikke dig.

Husk, at du som forældre til en spiller i Fladså Håndbold repræsenterer klubben. Vi forventer, at vores forældre og spillere repræsenterer klubben på en fair sportslig måde og, at vi sætter den gode oplevelse for vores spillere i højsædet.

Læs i øvrigt på klubbens hjemmeside;

Vision og værdier

Den orange Tråd